Visual

Doe de
Check

2 vragen

wat nou

Check Eerder stoppen iets voor jou?

Door deze check te doen, kun je vaststellen of jouw persoonlijke situatie bij de RVU-regeling past. Door deze check te doen, betekent dit nog niet dat je een aanvraag indient voor de regeling. De RVU-regeling is van kracht van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2025.


#1

Ben je geboren tussen 1 februari 1955 en 30 september 1961?Goed nieuws!

De RVU-regeling is bedoeld voor werknemers die onder de cao contractcatering vallen en maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten (minder dan 36 maanden kan dus ook!).
Vul nu vraag 2 in.

Helaas.

Je komt niet in aanmerking voor de RVU-regeling. De RVU-regeling is bedoeld voor werknemers die onder de cao contractcatering vallen en maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten.

Neem eens een kijkje op doewatjezelfkunt.nl. Hier kun je ideeën opdoen hoe je vitaal kunt blijven. Neem eens een kijkje op doewatjezelfkunt.nl. Hier kun je ideeën opdoen hoe je vitaal kunt blijven.


#2

Ben je op dit moment 15 jaar of langer onafgebroken werkzaam in de contractcatering? Een onderbrekingsduur van in totaliteit 6 maanden wordt meegeteld.

Goed nieuws! Je voldoet mogelijk aan de dienstjareneis. Of dit zo is, wordt gecontroleerd bij de beoordeling van de aanvraag.

Een werknemer moet minimaal 15 jaar onafgebroken in dienst zijn bij 1 of meerdere werkgevers in de contractcatering. Een onderbrekingsduur van in totaliteit 6 maanden telt mee voor de dienstjareneis.

Het is verstandig om alvast na te gaan bij welke werkgever of werkgevers in de contractcatering er de afgelopen 15 jaar een dienstverband was en van wanneer tot wanneer dat was. Die informatie heeft SUCON II nodig om de dienstjareneis van 15 jaar te beoordelen.

Hoe zit het met de maximale onderbrekingsduur van in totaliteit 6 maanden?

Wanneer je de laatste 15 jaar 2 maanden werkloos was en daarna nog een keer 2 maanden werkloos, dan kom je in principe in aanmerking. Je hebt dan een onderbreking van 4 maanden. Dit valt binnen de maximale onderbrekingsduur van 6 maanden.

Was je de laatste 15 jaar 4 maanden werkloos en daarna nog eens 4 maanden? Dan kom je niet in aanmerking. Je hebt dan een onderbreking van 8 maanden. Dat is 2 maanden boven de maximale onderbrekingsduur van 6 maanden.

Oei! Dan is een aanvraag nu niet mogelijk.

Nu alvast een aanvraag indienen voor als je pas over bijvoorbeeld een halfjaar of jaar gebruik wilt maken van de RVU-regeling, is niet mogelijk. Een aanvraag kan maximaal 4 maanden en moet minimaal 3 maanden voor de uittredingsdatum worden ingediend en kan enkel gedurende de looptijd van de RVU-regeling worden gedaan.


Een aanvraag doen voor de RVU-regeling, kan uitsluitend tijdens de looptijd van de regeling. Is de regeling gesloten of al afgelopen? Helaas, dan kun je geen gebruik meer maken van de regeling.

Ook belangrijk!

Er is een vastgesteld beschikbaar budget. Hoe snel het budget opgaat is afhankelijk van hoeveel werknemers van de regeling gebruik gaan maken of kunnen gaan maken, de hoogte en de duur van de uitkering. Het budget kan dus al eerder op zijn. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij geldt dat alleen volledig ingediende aanvragen meetellen als binnengekomen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Op is op.

Oei! Als je niet helemaal zeker bent van de precieze opbouw van je arbeidsverleden en dus niet zeker weet of je 15 jaar of langer werkzaam bent in de contractcatering, kun je toch een aanvraag doen.

De dienstjareneis wordt gecontroleerd bij de beoordeling van de aanvraag.

Helaas. Je komt niet in aanmerking voor de RVU-regeling.

De dienstjareneis wordt beoordeeld aan de hand van het arbeidsverleden van de aanvrager. Een werknemer moet minimaal 15 jaar onafgebroken in dienst zijn bij 1 of meerdere werkgevers in de contractcatering. Een onderbrekingsduur van in totaliteit 6 maanden telt mee voor de dienstjareneis.

Bedankt Wees er vroeg bij

Heb je de vragen 2 x met ‘ja’ beantwoord? Dan kom je op dit moment mogelijk in aanmerking voor een RVU-uitkering.

Je komt voor een uitkering in aanmerking als je een ondertekende ‘verklaring uit dienst’ kunt overleggen. Zo’n verklaring dient als bewijs dat het dienstverband ook echt is beëindigd.

 

Kun je dan nu je baan gaan opzeggen?

Dat moet je nooit zomaar doen. Wacht even totdat je een aanvraag kunt doen. En... wacht altijd totdat je een schriftelijke toekenning hebt gekregen n.a.v. jouw aanvraag.

 

Wil je de regeling op je gemak nog eens nalezen?

Hier vind je alles over de regeling, check de veelgestelde vragen

 

Aanvraag indienen RVU-regeling?

Ben je 15 jaar of langer onafgebroken werkzaam in de contractcatering én ben je geboren tussen 1 februari 1955 en 30 september 1961, bereid je goed voor en dien een aanvraag in.