Meer tijd om te sleutelen

Eerlijk gezegd heb ik best even lopen dubben. Is eerder stoppen met werken wel iets voor mij? En kan ik dat financieel allemaal wel aan? Het liefst zou ik meer tijd hebben voor mijn grote passie: sleutelen. Techniek interesseert me nu eenmaal. Bovendien maak ik vaak anderen blij met mijn gesleutel. De RVU-regeling kan mogelijk uitkomst bieden en net dat zetje in de rug zijn om voor mezelf te kiezen.

Belangrijk om te weten dat de bruto-uitkering maximaal € 22.488,- per jaar is (in 2022). Per maand is dit een brutobedrag van maximaal € 1.874,-. Parttimers ontvangen de uitkering naar rato.

Hoeveel je netto overhoudt van de uitkering, hangt af van je persoonlijke omstandigheden en zaken zoals of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Is het loon momenteel ongeveer gelijk aan de maximale hoogte van de bruto RVU-uitkering, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het nettobedrag dat de werknemer overhoudt.


Duik erin!

Wil jij precies weten wat de RVU-regeling inhoudt? Heel verstandig. De RVU-regeling is opgenomen in de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding Contractcateringbranche en wordt uitgevoerd door Stichting SUCON II. Op deze website vindt je allerlei informatie over de regeling. Ga dus vooral even rondneuzen. Wil je meteen de RVU-regeling induiken?